לקבלת עדכונים שוטפים בדואר אלקטרוני:
ראשי > מוצרים >פרופיט > מסכי התוכנה
הפקת קבלה

1. בתפריט הראשי בחר בשם העסק אשר במסגרתו מופק המסמך.

2. בתפריט הראשי בחר בהפקת מסמכים ולאחר מכן ב הפקת קבלה.

3. שם לקוח

בחירת לקוח: יש לבחור את שם החברה/הלקוח אשר אשר לטובתו מופקת הקבלה. במידה והלקוח אינו מוגדר במערכת, יש להוסיפו באמצעות לחיצה על לחצן הוסף לקוח.

לכבוד: במידה והקבלה מופקת לטובת לקוח מסוים אך ממוענת לגורם אחר (לדוגמא הלקוח אינו מבצע את התשלום בגינו מופקת הקבלה), ניתן להגדיר את המשלם בשדה לכבוד. במצב כזה תופק הקבלה לטובת המשלם (המופיע בשדה לכבוד), אולם בדו"חות המערכת תשוייך ללקוח .

כתובת: ברירת המחדל הינה כתובת הלקוח. במדה וברצונך לשלוח את החשבונית לכתובת אחרת, ניתן לשנות שדה זה, והשינוי יחול רק לגבי חשבונית זו.

4. תשלומים

מזומן: הזן את סכום המזומן ששולם ןלחץ על לחצן Tab על מנת לעדכן את השדה סה"כ שולם.

שיקים: הזן את פרטי השיק שהתקבל ולחץ על לחצן הוסף. במידה ונתקבלו מספר שיקים ניתן להמשיך ולהזין את השיקים הנוספים לקבלה. המערכת תקדם את ספרור בשיקים באחד, ואת מועד הפרעון בחודש כברירת המחדל לשיקים הנוספים. ברם, ניתן לשנות את פרטי השיקים הנוספים. כמו-כן, לאחר הוספת השיקים, במקרה של טעות בהזנה, ניתן לערוך את פרטיהם, או למחוק שיקים שהתווספו לקבלה. בחר בשיק לעריכה/מחיקה באמצעות העכבר, לחץ על הלחצן הימני ובחר בשנה פרטים או מחק. עם סיום עריכת פרטי השיק יש ללחוץ על הלחצן עדכן.

אשראי: בחר את סוג הכרטיס, במידה והכרטיס אינו קיים במערכת רשום אותו באופן ידני, הזן את מספר הכרטיס, מספר השובר של העסקה,הסכום הכולל לתשלום ומספר התשלומים הרצוי. לאחר הזנת הנתונים יש ללחוץ על הוסף. המערכת תחלק את הסכום הכולל לתשלומים שווים, אם התשלומים מחולקים באופן שונה, ניתן לסמן את התשלום, ללחוץ על לחצן העכבר הימני, לבחור באופציה שנה פרטים ולשנות את סכום התשלום. בכל מקרה של טעות ניתן גם למחוק תשלום באמצעות בחירה במחק בתפריט הלחצן הימני של העכבר.

5. ניכוי מס במקור

במידה והגורם המשלם ניכה מס במקור יש למלא את שיעור הניכוי או את סכומו בשדה ניכוי מס במקור. סכום הניכוי ייגרע מהסכום לתשלום ויתווסף לסכום ששולם. בכרטיס הלקוח ייזקף הסכום שנוכה לזכות הלקוח.

6. פרטים נוספים

טקסט חופשי: מלל חופשי אשר יופיע בתחתית הקבלה. טקסט זה ירשם רק על החשבונית הנוכחית ולא ישפיע על קבלות אחרות בשונה מהשורה הקבועה בהגדרת העסק.

תאריך: ברירת המחדל לתאריך הקבלה הינו התאריך בעת הפקת הקבלה. ניתן לשנות את התאריך.

מפיק המסמך: שדה זה אינו ניתן לשינוי. המערכת מזהה לפי נתוני הכניסה למערכת את שם המשתמש וממלאת את שדה מפיק המסמך בהתאם.

6. הוספת לקוח חדש

ניתן להגדיר ולנהל נתוני לקוחות ישירות מתהליך הפקת המסמכים. לחץ על לחצן הוסף לקוח, מלא את פרטי הלקוח החדש במסך הוספת לקוח, והמשך בהזנת פרטי הקבלה.

7. הפקת הקבלה

בסיום עדכון פרטי הקבלה לחץ על לחצן הפק. המערכת תפיק את הקבלה ותדפיס את המקור וההעתקים על-פי כמות ההעתקים אשר הוגדרה בפרטי העסק .  בחר במדפסת אליה ברצונך לשלוח את ההדפסה. שים לב, לאחר הלחיצה על הלחצן הפק, נשמרים נתוני הקבלה במערכת ולכן במידה של תקלה בהדפסה, לא ניתן להדפיס מקור נוסף מהקבלה. במצב כאמור, יש לאתר את הקבלה בתפריט החיפוש בחיפוש קבלות ולהדפיס העתק מהקבלה.

במידה וברצונך לסגור את הקבלה מבלי להפיקה, לחץ על הלחצן ביטול.

לקבלת מידע נוסף ו/או הצעת מחיר לתוכנה מותאמת אישית, צור עמנו קשר ע"י לחיצה כאן
ראשי | אודות | מוצרים | פרוסקול | לקוחות | צור קשר | דרושים | תנאי שימוש כל הזכויות על האתר, תכניו והתוכנות המוצעות בו שמורות לפרודיוסיטי בע"מ
info@produsity.co.il  שיחת חינם: 1-800-300-988